Het Witte Huis biedt hoogwaardige zorg en service op maat

Zorg

Binnen Het Witte Huis wordt 24 uur, zeven dagen per week zorg geboden. Afhankelijk van de zorgvraag is dat wel of niet onder toezicht van een huisarts of specialist ouderengeneeskunde. In veel gevallen is het verpleegkundig toezicht en het speciaal voor u opgestelde zorgplan, voldoende om u adequaat te ondersteunen bij uw herstel. Het team staat klaar om u te ontvangen. Naast herstelzorg is het ook mogelijk om zorg te ontvangen tijdens een overbruggingsperiode (wachten op een plek in een verpleeghuis) of om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten. In Het Witte Huis wordt ook palliatieve zorg geboden.

Zorghotel

Het Witte Huis biedt diverse mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Ouderen kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg (WLZ), herstelzorg (ELV laag- en hoogcomplex) en respijtzorg voor ouderen om te herstellen van een ziekenhuisopname, om bij te komen van een moeilijke thuissituatie of om mantelzorgers te ontlasten. U kunt hierbij denken aan spoedopvang en geplande opvang.

Het is tevens mogelijk om in Het Witte Huis te revalideren onder professionele begeleiding. Bovendien biedt Het Witte Huis palliatieve zorg voor ouderen die 24-uurs professionele zorg en begeleiding nodig hebben in de laatste levensfase. De zorg en begeleiding vindt plaats onder betrokken regie van de palliatief verpleegkundige in samenwerking met de Specialist Ouderengeneeskunde.


Meer te weten komen over Het Witte Huis of Valuas Zorghotels?
We staan u graag te woord.

Vul onderstaand formulier in
of neem zelf direct contact met ons op via +31(0)71-5150230

  • Contactgegevens*